Dexterous Rascals Retromopsen
 

Hoe je met Outcross komt tot een nieuw ras.

Na alweer behoorlijk wat jaren ervaring als fokker van rashonden en van mopshonden in het bijzonder, is het goed om de balans op te maken. De valkuil van de routine en de gewenning is erg groot. We zijn veel gaan houden van de mopsjes en ze maken een belangrijk onderdeel uit van ons gezin.

Toch zien we een aantal dilemma’s waaraan we niet voorbij willen gaan. De belangrijkste is de ademhaling van mopshonden. We hebben ook honden met een lange snuit zoals een dobermann en we zien dus dagelijks dat deze honden gezegend zijn met een veel betere ademhaling.
Het is altijd moeilijk om in te schatten wanneer de ademhaling het welzijn van de hond onverantwoord schaadt. Het is eenvoudig te stellen dat goede ademhaling het welzijn positief beïnvloedt, terwijl benauwdheid het welzijn ernstig schaadt.
Onze mopshonden ademen voor mopshonden goed. Ze doen de uithoudingstest zonder problemen. Toch willen we de lat aanmerkelijk hoger leggen.

De kans op brachycephaal obstructief syndroom moet zo klein als mogelijk zijn. Een hond mag niet benauwd zijn ten gevolge van uiterlijke kenmerken die te extreem zijn geworden. Helaas is fokken zonder risico’s op ziekte niet mogelijk maar een fokker kan wel maximaal zijn of haar best doen om gezonde honden te fokken. Dit proberen wij ook.

Outcross
Hoe doen we dit:
-        We hebben de eerste jaren alleen mopshonden ingezet voor de fokkerij die vrij zijn van knieproblemen en die een uithoudingstest met een goed resultaat hebben afgerond.
-        We kruisen deze mopsen met honden van een ander ras of met een kruising waarvan de voorouders bekend zijn. Deze honden moeten een gezonde anatomie van de schedel hebben.
-        De honden die we inkruisen moeten voldoen aan de eisen op het gebied van gezondheid die voor dat ras gelden. Ook moeten ze voldoen aan de normen die door de overheid zijn gesteld. Ze moeten dus een snuit hebben. De ogen moeten voldoende diep in de schedel liggen. De neusgaten mogen niet te vernauwd zijn en de honden mogen geen neusrol hebben ten gevolge waarvan er haartjes in de ogen kunnen steken.
-        We streven ernaar om te fokken op natuurlijke wijze dus we hebben een sterke voorkeur voor natuurlijke dekkingen en natuurlijke geboorten.
-        Onze eerste ervaringen leren ons dat de snuit van de mopshond weer korter (te kort) wordt wanneer we een nakomeling uit een raskruising (met mopshond) weer kruisen met een raszuivere mopshond.
Hierdoor ontstaan er toch weer risico’s dat de kwaliteit van de ademhaling minder wordt. We leren hieruit dat het kruisen van een Mops (extreem korte snuit) met een ras met een iets verkorte snuit leidt tot nakomelingen die iets te weinig snuitlengte hebben om daarna weer gekruist te kunnen worden met een Mopshond. We fokken dus niet een zogenaamde F3 omdat deze hondjes niet aan de criteria voldoen.
- Sinds eind 2021 gebruiken wij geen mopshonden meer in de fokkerij maar zijn alle ouderdieren retromopshonden die voldoen aan de criteria zoals de Nederlandse wet deze voorschrijft.
In 2018 hebben wij een selectie gemaakt en uiteindelijk gekozen om met 4 rassen te gaan outcrossen. Dit waren de Staffordshire bull terriër, Patterdale, Shiba en middenslag Poedel. Alle honden zijn uitvoerig getest op diverse gezondheidsaandoeningen en karakter.

Deskundige begeleiding
We zijn in gesprek met het expertisecentrum genetica gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht om ervoor te zorgen dat fokprogramma’s (waarbinnen kortsnuitige honden door middel van outcross met honden met een gezonde schedel voldoende snel gezonder worden) deskundig begeleid worden.
Zo kunnen honden die voor deze fokprogramma’s worden ingezet in de toekomst worden gescreend zodat de beste honden geselecteerd kunnen worden. Ook de verbeteringen na een kruising met een ander ras kunnen worden gemeten en beschreven. Het ECGG kan ook aangeven welke gezondheidstesten en welke dna-testen van belang zijn om de keuzes in de fokkerij zo verantwoord als mogelijk te maken.
Verbeteringen
Waar willen we in ieder geval verbeteringen realiseren?
Allereerst moet de schedel van de honden minder extreem brachycephalisch worden. Dit betekent meer ruimte in de schedel voor de hersens, een ruimere gehoorgang, diepere kassen waar de ogen zo in liggen dat de honden niet of nauwelijks oogwit tonen en bovenal een snuit waarin de structuren van het ademhalingsysteem zoveel ruimte hebben dat de ademhaling niet gehinderd wordt.
Tenslotte blijkt uit onderzoeken dat de Mopshond kampt met een behoorlijke hoge mate van inteelt. Het inkruisen van andere rassen zal de genetische variatie fors verbeteren. Hierdoor zal ook de kwaliteit van het auto immuunsysteem toenemen.

Stambomen
Alleen honden die deel uit maken van een ras ontvangen een stamboom van de Raad van Beheer. In de toekomst kunnen nakomelingen van outcross projecten aangekeurd worden. Er wordt dan beoordeeld of ze voldoende lijken op het desbetreffende ras en of ze het ras kunnen verbeteren.
Het zal lastig worden voor de fokkers van Mopshonden om een aantal uiterlijke kenmerken ingrijpend te veranderen en er toch voor te zorgen dat de overige uiterlijke kenmerken voldoende tegemoet komen aan de eisen die de ras standaard stelt. Raszuivere fokkerij van de Mopshond is echter geen optie meer omdat dit door de Nederlandse wet verboden is. We kunnen dus wel stellen dat we een behoorlijke uitdaging tegemoet zien!

Natuurlijk gaat de gezondheid wel boven exterieureisen.
De rasbeschrijving van de mopshonden staat overigens een snuit toe. De snuit moet alleen relatief kort zijn. We denken ook dat een korte snuit op korte termijn ook op show op meer waardering zal rekenen dan een extreem korte snuit. We proberen dus het ras te verbeteren en dit kan op dit specifieke punt binnen de rasbeschrijving.

Stichting DogsConnected
2 Maart 2020 hebben we Stichting DogsConnected opgericht. We waren blij verrast te zien dat er vanuit meerdere hoeken veel belangstelling was. Deze Stichting promoot de fokkerij van gezonde honden. Mensen die een pup aanschaffen van een fokker van DogsConnected kunnen er vanuit gaan dat ouderdieren diverse gezondheidsonderzoeken hebben ondergaan die de gezondheid van de pup bevorderen.
DogsConnected werkt met ZooEasy en Isag2006 profielen zodat u er zeker van bent dat de pup daadwerkelijk een pup is uit genoemde ouderdieren. Fokkers die aangesloten zijn kunnen bij de Stichting een stamboom aanvragen voor hun pups.

Mijn visie December 2021 (klik hier)